;
9.4.2014 17.00
Nimitykset

Nimityksiä Fingridissä

Laura Järvinen on nimitetty tekniseksi assistentiksi Länsi-Suomen aluetoimintayksikköön 10.3.2014 alkaen. 
 
Suvi Lokkinen on nimitetty yksikön päälliköksi verkkojärjestelmät-yksikköön 1.4.2014 alkaen.
 
Raisa Mölkänen on nimitetty lakimieheksi laki- ja hallintopalvelut -yksikköön 1.4.2014 alkaen.
 
Marcus Stenstrand on nimitetty verkkopäälliköksi verkon hoito -yksikköön 1.4.2014 alkaen.
 
Asiantuntijauralla eteenpäin
 
Patrik Lindblad on nimitetty vanhemmaksi asiantuntijaksi verkkojärjestelmät-yksikköön 1.4.2014 alkaen.
 
Karl-Jesper Grönlund on nimitetty erikoisasiantuntijaksi käytönsuunnittelu-yksikköön 1.4.2014 alkaen.
 
Antti Harjula on nimitetty erikoisasiantuntijaksi voimajärjestelmän suunnittelu -yksikköön 1.4.2014 alkaen.
 
Jari Honkanen on nimitetty erikoisasiantuntijaksi verkkojärjestelmät-yksikköön 1.4.2014 alkaen.
 
Pentti Säynätjoki on nimitetty erikoisasiantuntijaksi energiaselvitys-yksikköön 1.4.2014 alkaen.
 
Jonni Laine on nimitetty asiantuntijaksi pohjoismainen taseprojekti -yksikköön 1.4.2014 alkaen.