Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Fingrid Oyj utvecklar elmarknadens funktion i samarbete med kunderna, aktörerna på elmarknaden, stamnätsbolagen och myndigheterna. Genom utvecklingsarbete skapas regler som möjliggör marknadens funktion och verksamhetsmodeller som garanterar transparens.

 

Målet är att minimera flaskhalsar som stör marknadens funktion samt skapa en grund för en effektiv prisbildning på el.

 

För att främja marknadens funktion ser Fingrid till att överföringskapaciteten är tillräcklig, avlägsnar överföringsbegränsningar mellan länderna, ger information om marknaden och sköter effektivt balansservicen. Marknadsinformation, till exempel information om den finländska elsystemets tillstånd, förbrukning och produktion publicerar vi på finska och engelska.