Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Reservilajit

Reservit jaotellaan niiden tarkoituksen perusteella kolmeen ryhmään:
    1. Taajuuden vakautusreservejä käytetään jatkuvaan taajuuden hallintaan.
    2. Taajuuden palautusreservien tarkoituksena on palauttaa taajuus normaalialueelle ja vapauttaa aktivoituneet taajuuden vakautusreservit takaisin käyttöön.
    3. Korvaavilla reserveillä valmistaudutaan häiriötilanteiden jälkeisiin mahdollisiin uusiin vikatilanteisiin palauttamalla aiemmin aktivoituneet taajuuden palautusreservit takaisin valmiuteen.
Korvaavia reservejä ei ole käytössä pohjoismaisessa voimalajärjestelmässä.