Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Reservien hankinta

Kunkin maan kantaverkkoyhtiö hankkii reserviosuutensa parhaaksi katsomallaan tavalla. Reservivelvoitteiden täyttämiseksi voidaan käydä myös kauppaa maiden välillä, mutta reservejä on ylläpidettävä riittävästi kansallisesti, jotta taajuus saadaan ylläpidettyä myös saarekekäyttötilanteissa. Muista Pohjoismaista voidaan normaalitilanteessa hankkia enintään 1/3 taajuusohjattujen reservien velvoitteesta.

Fingridin reservien hankintalähteet vuonna 2017: 

​Reservi Hankintakanavat​ Sopimusten mukainen enimmäiskapasiteetti​
Taajuusohjattu käyttöreservi (FCR)​

Vuosihankinta

Tuntimarkkinat

Muut Pohjoismaat

Viipurin DC-linkki

Viro, Estlink 1 & 2 ​

55,0 MW

134,7 MW

-

90 MW

35 MW​

Taajuusohhjattu häiriöreservi
(​FCR-D)

​Vuosimarkkinat

Tuntimarkinat

Muut Pohjoismaat

455,7 MW

​471,4 MW

-

Automaattinen taajuudenhallinta- reservi​ (aFRR)

​Tuntimarkkinat

Ruotsi

-​
Säätösähkömarkkinat ja nopea häiriöreservi​ (mFRR)

Säätösähkömarkkinat ja säätökapasiteettimarkkinat​

Fingridin varavoimalaitokset

Käyttöoikeussopimuslaitokset

-


935 MW​

262 MW

 

Fingrid kattaa reservien ylläpitokustannukset kantaverkkotariffilla ja tasepalvelussa kerättävin maksuin. Säätösähkömarkkinoiden kustannukset katetaan tasesähkökaupalla.


Klikkaa kuva suuremmaksi

 

 Yhteystiedot

 
Vesa Vänskä
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 5185
 
Anders Lundberg
erikoisasiantuntija
puh. 030 395 4171

Laura Ihamäki
asiantuntija
puh. 030 395 5166

Mikko Kuivaniemi 
asiantuntija
puh. 030 395 5188