Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kuinka osallistua reservimarkkinoille

Reservinmyyjän tulee
 • olla säätökykyisen kohteen omistaja tai sen avoimen sähkön toimitusketjun osapuoli (sähkönmyyjä tai tasevastaava). Taajuusohjatussa häiriöreservissä (FCR-D) voi reservinmyyjänä olla myös avoimen toimitusketjun ulkopuolinen osapuoli 1.1.2017 lähtien.
  - Jos reservinmyyjä ei ole kohteen omistaja, tulee sillä olla kohteen omistajan lupa säätökäytöstä. Jos reservinmyyjä ei ole tasevastaava, tulee kohteen tasevastaavaa informoida säätökäytöstä.
 • tehdä Fingridin kanssa sopimus osallistumisesta reservimarkkinoille.
  - Reservinmyyjä on vastuussa reservipalvelusta kokonaisuudessaan Fingridin suuntaan, mutta reservinmyyjällä voi olla palveluntoimittaja, joka vastaa käytännössä esimerkiksi tarjousten tekemisestä reservimarkkinoille.
Reservikohteen tulee
 • täyttää kyseisen reservituotteen tekniset vaatimukset ja markkinapaikan edellytykset.
  - Saman reservinmyyjän reservikohteita voi myös aggregoida siten, että aggregoidut kohteet täyttävät kokonaisuutena tekniset vaatimukset ja markkinapaikan vaatimukset, vaikka yksittäiset kohteet eivät niitä täyttäisikään. Aggregointi on sallittua saman tasevastaavan saman taseen kohteilla (kulutus- ja tuotantotaseen kohteita ei voi aggregoida samaan tarjoukseen, paitsi tämä on mahdollista 1.5.2017 alkaen säätösähkömarkkinoilla). Taajuusohjatussa häiriöreservissä (FCR-D) aggregointi useista eri tasevastaavien taseista on mahdollista 1.1.2017 lähtien. 
  - Automaattisten reservien säätöominaisuudet tulee olla todennettu säätökokeella (ei koske säätösähkö- eikä säätökapasiteettimarkkinoita).
 • sijaita Suomessa tai olla suoraan kytkettävissä Suomen sähköverkkoon.

  Reservituote​ Tarvittavat sopimukset​


  Taajuusohjattu käyttöreservi​  Taajuusohjattujen reservien vuosisopimus  ja/tai tuntimarkkinasopimus

  Taajuusohjattu häiriöreservi


  Taajuusohjattujen reservien vuosisopimus  ja/tai tuntimarkkinasopimus

  Automaattinen taajuudenhallinta-
  reservi
  aFRR sopimus​

  Säätösähkömarkkinat
  ​Toistaiseksi tasevastaavat voivat osallistua tasepalvelusopimuksensa puitteissa ja ei-tasevastaavat tarvitsevat säätösähkömarkkinasopimuksen. Vuonna 2017 eSettin aloittaessa toiminnan kaikkien säätösähkömarkkoilla toimivien reservinmyyjien kanssa tehdään erillinen säätösähkösopimus.

  Säätökapasiteettimarkkinat​


  Toistaiseksi erillinen säätökapasiteettimarkkinasopimus ja reservinmyyjällä tulee olla säätösähkömarkkinoilla toimimiseen oikeuttava sopimus.  ​