Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Reservit

Reservien ylläpitovelvoitteet pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä (Suomi, Ruotsi, Norja ja Itä-Tanska) on sovittu Pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella.

Taajuusohjattua käyttöreserviä ylläpidetään joka hetki yhteensä 600 MW normaalitilan taajuudensäätöä varten. Yhteisesti ylläpidettävä reservi jaetaan vuosittain pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kesken maiden käyttämien vuosienergioiden suhteessa.

Taajuusohjattua häiriöreserviä ylläpidetään niin paljon, että voimajärjestelmä kestää esimerkiksi suuren tuotantoyksikön irtoamisen verkosta ilman, että pysyvä taajuuspoikkeama on suurempi kuin 0,5 Hz. Koko järjestelmässä vaadittava reservi määritetään viikoittain vastaamaan järjestelmän suurimman yksittäisen vian yhteydessä irtoavaa tuotantoa vähennettynä järjestelmän luonnollisella säätökyvyllä (200 MW). Normaalissa käyttötilanteessa pohjoismaisessa yhteiskäyttöjärjestelmässä ylläpidetään taajuusohjattua häiriöreserviä yhteensä noin 1200 MW.

Automaattista taajuudenhallintareserviä (aFRR) on sovittu ylläpidettävän vuonna 2017 Pohjoismaissa 300 MW aamu-, ilta- ja vuorokauden vaihdetunneilla. Maakohtaiset velvoitteet on jaettu pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kesken maiden käyttämien vuosienergioiden suhteessa.

Lisäksi kunkin kantaverkkoyhtiön tulee ylläpitää nopeaa häiriöreserviä oman alueensa mitoittavan vian verran.


Reservien ylläpitovelvoitteet Suomelle

Reservi Velvoite​
Taajuusohjattu käyttöreservi​ noin 140 MW​
Taajuusohjattu häiriöreservi​ ​220-265 MW

Automaattinen taajuudenhallintareservi
(aFRR)​

70 MW
Nopea häiriöreservi ​ 880-1100 MW​

* Vain aamu-, ilta ja vuorokauden vaihdetunneilla