Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Ansaintamallit

Alla on esitetty muutama yksinkertaistettu esimerkki osallistumisesta reservimarkkinoille. Tarkemmat ehdot ja hinnoitteluperiaatteet löytyvät kuhunkin markkinapaikkaan liittyvistä sopimuksista.
 
Kohde, jota on mahdollista säätää molempiin suuntiin ja useita kertoja tunnissa, voi osallistua esimerkiksi taajuusohjattuun käyttöreserviin.
 • 1 MW taajuusohjattua käyttöreserviä vuosimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2017 hinnat ja 7000 h pysyvyys. Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservin ylläpidosta:

  1 MW * 13,0 €/MW,h * 7 000 h = 91 000 € / vuosi
 • 1 MW taajuusohjattua käyttöreserviä tuntimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2016 kolmen ensimmäisen kvartaalin tuntimarkkinatoteumat ja tarjouksen hyväksyntä kaikkina tunteina, kun tuntimarkkinoilta on tehty hankintaa (74 % tunneista). Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservin ylläpidosta:

  1 MW * 23,1 €/MW,h * 8760 * 0,74 = 149 743 € / vuosi

Kohde, jota on mahdollista säätää nopeasti taajuuden laskiessa alle 49,9 Hz. Aktivointeja tapahtuu harvemmin kuin taajuusohjatun käyttöreservin tapauksessa

 • 1 MW taajuusohjattua häiriöreserviä vuosimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2017 hinnat ja 7000 h pysyvyys. Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservin ylläpidosta:

  1 MW * 4,7 €/MW,h * 7 000 h = 32 900 € / vuosi
 • 1 MW taajuusohjattua häiriöreserviä tuntimarkkinoilla, oletuksena vuoden 2016 kolmen ensimmäisen kvartaalin tuntimarkkinatoteumat ja tarjouksen hyväksyntä kaikkina tunteina, kun tuntimarkkinoilta on tehty hankintaa (30 % tunneista). Aktivoituneen energian korvausta ei ole laskelmissa huomioitu. Korvaus reservin ylläpidosta:

  1 MW * 5,3 €/MW,h * 8760 * 0,30 = 13 928 € / vuosi

Kohde, jota voi säätää 15 minuutin kuluessa, voi osallistua esimerkiksi säätösähkömarkkinoille. Säätösähkömarkkinoille jätetään tunneittaisia ylössäätö- ja alassäätötarjouksia. Ylössäätö tarkoittaa tuotannon lisäämistä tai kulutuksen pienentämistä. Vastaavasti alassäätö tarkoittaa tuotannon pienentämistä tai kulutuksen lisäämistä.

 • 10 MW ylössäätötarjous 100 €/MWh hintaan säätösähkömarkkinoille, oletuksena vuoden 2016 kolmen ensimmäisen kvartaalin tuntimarkkinatoteumat ja tarjouksen hyväksyntä kaikkina tunteina, kun ylössäätöjä on tehty ja säätöhinta on ylittänyt 100 €/MWh (155 kertaa eli 2 % tunneista). Korvaus määräytyy kalleimman hyväksytyn tarjouksen mukaisesti, tälle ajalle yli 100 €/MWh ylössäätöjen keskihinta on ollut 155 €/MWh.

  10 MW * 155 €/MWh * 8760 h * 0,02 = 320 204 € / vuosi

Säätösähkömarkkinoilla toimiva kohde voi osallistua myös säätökapasiteettimarkkinoille. Säätökapasiteettimarkkinoilla kohde saa kapasiteettikorvauksen siitä, että jättää sitovat ylössäätötarjoukset jo edellispäivänä. Säätökapasiteettimarkkinoille osallistuminen tapahtuu tarjouskilpailun kautta, tarjouskilpailulla määritetään tarvittava säätökapasiteetti viikkotasolla ja kapasiteettikorvaus kullekin hyväksytylle tarjoukselle. Säätökapasiteettimarkkinoiden kautta tulleet säätötarjoukset aktivoidaan säätösähkömarkkinoilla vapaaehtoisten säätötarjousten jälkeen, ja aktivoinneista saatava tuotto vähentää kapasiteettikorvausta. Säätökapasiteettitarjouksen toteutunut pysyvyys vaikuttaa myös kapasiteettikorvaukseen.

 • 10 MW kapasiteettitarjous hyväksytty säätökapasiteettimarkkinoille viikoksi hintaan 500 €/MW/viikko. Säätökapasiteettitarjous jätetään joka tunnille (pysyvyys 100 %) eikä sitä aktivoida säätösähkömarkkinoilla.

10 MW * 500 €/MW/viikko = 5 000 € / viikko