Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Siirtojenhallinta

Sähköverkossa voidaan siirtää rajallinen, käyttövarmuuskriteerien mukainen määrä
sähköä. Tätä sähköverkon kykyä kutsutaan siirtokapasiteetiksi. Siirtojenhallinnalla
varmistetaan siirtojen pysyminen siirtokapasiteetin rajoissa.
 
Fingrid tarjoaa sähkömarkkinoille ja asiakkaille mahdollisimman suuren siirtokapasiteetin
kantaverkon käyttövarmuutta vaarantamatta.
 
Fingridin siirtojenhallinnan lähtökohtana on suunnitelmallisuus ja ennustettavuus.
 
Rajayhteyksien suunnitellut siirrot määräytyvät vuorokausimarkkinalla ja päivänsisäisellä
markkinalla. Vuorokausimarkkinan huutokaupassa eri tarjousalueiden sähköenergian
hinta ja rajayhteyksien siirrot määritetään samanaikaisesti tarjousalueiden välisen
siirtokapasiteetin rajoissa. Vuorokausimarkkinalla mahdollisesti käyttämättä jäänyt
kapasiteetti tarjotaan päivänsisäiselle markkinalle.
 
Siirtokapasiteettiin vaikuttavat siirtokeskeytykset suunnitellaan kustannustehokkaasti
kokonaisuutta ajatellen. Siirtokeskeytykset ajoitetaan sähkömarkkinoita ja asiakkaita
mahdollisimman vähän haittaaviin ajankohtiin ottaen huomioon tekniset reunaehdot.
 
Fingridin siirtojenhallinnan käytännöt on kuvattu tarkemmin oheisessa liitteessä.