Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Kysyntäjousto

Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan tai käytön hetkellistä muuttamista tehotasapainon hallinnan tarpeisiin. Kysyntäjoustoa tarvitaan lisää, kun joustamattoman tuotannon, esim. ydinvoiman ja uusiutuvan energian, määrä verkossa lisääntyy. Joustamaton tuotanto asettaa haasteita nykyiselle markkinamallille, jossa vain energialla käydään kauppaa. Kysyntäjouston lisääminen on yksi toimenpide, jolla yritetään turvata nykyisen markkinamallin säilyminen jatkossakin.

Suomessa suurteollisuuden kuormat ovat toimineet tehotasapainon ylläpidossa käytettävinä reserveinä jo pitkään, keskittyen kuitenkin suurteollisuuteen, kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuuteen. Kysyntäjousto on luonteva mahdollisuus lisätä tarjontaa niin säätösähkö- kuin reservimarkkinoillakin.
 
Uusi asia sähkömarkkinoilla ovat myös ns. aggregaattorit eli yritykset, jotka muodostavat pienkulutuksesta ja -tuotannosta isomman kokonaisuuden, joka voi osallistua eri markkinoille. Kuluttajan oma pientuotanto voidaan rinnastaa kysyntäjoustoon, mikäli se reagoi markkinatilanteeseen ja sillä pienennetään kohteen sähkön ottoa verkosta, esimerkkeinä rakennusten ja liiketilojen varavoimakoneet.
 
Kysyntäjoustoon osallistuminen voi edellyttää yrityksiltä alussa investointeja, mutta pitkällä aikavälillä se voi tarjota kustannustehokkaan ratkaisun niin yritykselle kuin kansantaloudellekin.
 
Markkinoilla olevan kysyntäjouston määrä Suomessa 

 

 Yhteystiedot

 
Yleiset kysyntäjoustoasiat
Jonne Jäppinen
puh. 030 395 4225

​Säätösähkömarkkinat
Vesa Vänskä
puh. 030 395 5185

Reservimarkkinat
Laura Ihamäki / Anders Lundberg
puh. 030 395 5166 / 030 395 4171

etunimi.sukunimi@fingrid.fi
 

 Katso myös