Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Asiakastoimikunnat

​Asiakastoimikuntien keskeinen tehtävä on kuunnella asiakkaan tarpeita ja mielipiteitä sekä saada palautetta toiminnastamme. Toimikunnissa asiakkaita edustavat sekä suuret että pienet ja keskisuuret yritykset. 
 
Neuvottelukunta 
 
Fingridin neuvottelukunta on neuvoa antava foorumi ja tiedonvaihtokanava asiakkaiden ja Fingridin välillä. Sen tehtävänä on edesauttaa kantaverkkoliiketoiminnan toteutumista sähkömarkkinalain periaatteiden mukaisesti.
 
Neuvottelukunnan kokouksissa keskustellaan Fingridin toiminnasta ja tulevista hankkeista. Asiakasryhmien edustajat ottavat kokouksissa kantaa esitettyihin asioihin sekä tuovat käsiteltäväksi omia näkemyksiään.
 
 
Verkkotoimikunta
 
Verkkotoimikunnan tehtävänä on toimia verkonkehittämiseen liittyvänä yhteistyöelimenä Fingridin ja sen Asiakkaiden välillä. Asialistalla on usein ajankohtaisia aiheita mm. kantaverkon suunnittelusta, rakentamisesta, mittauksesta ja kantaverkkoliityntöjen periaatteellisista kysymyksistä.
 
Asiakkaiden näkemykset ja tarpeet ovat verkkosuunnittelun perusta. Verkkotoimikunta pyrkii parantamaan ja syventämään entisestään tätä vuorovaikutusta pyrkien yhdessä kehittämään Asiakkaiden ja Fingridin välistä suunnitteluun ja verkon rakentamiseen liittyvää yhteistyötä. Toimikuntatyö lisää mielipiteiden vaihtoa kantaverkon ylläpitoon ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä.
 

Käyttötoimikunta
 
Käyttötoimikunnan tehtävänä on ottaa kantaa ja esittää näkemyksiä sähköjärjestelmän käyttöön ja käyttövarmuuden hallintaan liittyviä menettelytapoja kehitettäessä. Käsiteltävät aiheet koskevat mm. voimajärjestelmän käyttöä, tehotasapainon ylläpitoa, reservien hankintaa, keskeytyssuunnittelua sekä häiriöselvitystä.

Lue lisää käyttötoimikunnan toiminnasta
 
Markkinatoimikunta
Markkinatoimikunta toimii yhdyssiteenä Fingridin ja Suomessa toimivien sähkömarkkina-osapuolien välillä. Markkinatoimikunta on neuvoa antava keskustelufoorumi, joka auttaa yhtiötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Fingrid informoi markkinatoimikuntaa sähkömarkkinoiden kehityksestä sekä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja saa puolestaan toimikunnalta palautetta kulloinkin ajankohtaisista kehityssuunnitelmista.