Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Tiedonvaihtopalvelut

​Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä. Tehokkaan ja oikeellisen tiedonvaihdon kehittämiseksi Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä mm. sähkömarkkinatoimijoiden, etujärjestöjen, palveluntarjoajien, valvovan viranomaisen, lainsäätäjän, kansallisten ja kansainvälisten sanomaliikennettä kehittävien organisaatioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Toimivan tiedonvaihtoympäristön takaamiseksi tarvitaan kaikkien sähkömarkkinatoimijoiden panos.

Fingridin tiedonvaihtopalveluita ovat mm. käyttöpaikkarekisteri, sanomien testauspalvelu, yhteystietotaulukot ja Fingridin yhteydessä toimiva sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä. Osana tiedonvaihdon kehittämisvastuuta Fingrid teki myös selvitysprojektin, jossa arvioitiin laajasti sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa ja sen kehittämistarpeita. Selvitysprojektin tuloksena Fingrid esitti sähkömarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisuksi datahubia. Työ- ja elinkeinoministeriö käsitteli hanketta kevään 2015 aikana ja pyysi 8.4. päivätyllä kirjeellä käynnistämään datahubin toteuttamisen.

Palvelut sisältyvät Fingridin tiedonvaihtopalveluiden palvelusopimukseen. Energiavirasto vahvisti 24.9.2015 päivätyllä päätöksellä Fingridin tiedonvaihtopalvelun kohtuullisen voiton määrittämismenetelmän ja tiedonvaihtopalveluita koskevat palveluehdot. Valvontalain 10§:ää koskevien perustelujen mukaan Energiavirastolle kuuluu etukäteistä toimivaltaa järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan ja järjestelmävastaavan ehtojen ja palvelujen hinnoittelua koskevien menetelmien asettamisessa. Tätä noudattaen, solmimme Suomen sähkönvähittäismarkkinoilla toimivien sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden kanssa tiedonvaihtopalveluiden palvelusopimukset vuoden 2015 loppupuolella. Uusien toimijoiden kanssa tiedonvaihdon palvelusopimus solmitaan osana toimenpiteitä, jotka tulee tehdä ennen sähkön vähittäismarkkinoilla aloittamista. Tiedonvaihtopalveluiden palvelukokonaisuuden painopiste on nykyisellään sähkönmyyjien ja verkonhaltijoiden välisen tiedonvaihdon kehittämisessä ja sen oikeellisuuden parantamisessa. Tiedonvaihtopalveluiden palvelukokonaisuuden kehittyessä ja palvelujen käyttäjäjoukon laajentuessa Fingrid tarkastaa tiedonvaihdon palveluehtoja siten että eri sähkömarkkinatoimijoille voidaan määritellä palvelutuotteita.
 
Otamme mielellämme vastaan kehitysajatuksianne tiedonvaihdon palveluiden kehittämiseksi. 
 

 Yhteystiedot

 
​Minna Arffman
palvelupäällikkö
puh. 030 395 5263

 

 Tiedotteet